Wzrost zapotrzebowania na „zielone” metale

Transformacja energetyczna zwiększy zapotrzebowanie na „zielone” metale, takie jak lit, miedź, aluminium i kobalt. Polska ma duże zasoby miedzi, ale poszukuje innych metali, takich jak lit i kobalt. Komisja Europejska uznaje te metale za kluczowe dla gospodarki europejskiej, ponieważ są niezbędne do produkcji nowoczesnych technologii zeroemisyjnych, w tym magazynów energii i akumulatorów. Do 2050 roku […]