Wyrasta zaskakujący lider elektromobilności. Polska może się od niego uczyć?

Uzbekistan błyskawicznie staje się liderem elektromobilności w Azji Centralnej, zaskakując nas dynamiką rozwoju tego sektora! Ich skuteczna polityka elektromobilna zasługuje na uznanie i stanowi inspirację dla wielu, w tym także dla Polski. Warto się przyjrzeć temu sukcesowi i wyciągnąć cenne wnioski!Jednocześnie Chiny, globalny lider elektromobilności, trzymają ster w produkcji 60% światowych samochodów elektrycznych. Obecnie chińskie […]

Przegląd- nowelizacji ustawy elektromobilności

Przyglądamy się nowelizacji ustawy o elektromobilności. Infrastruktura ładowania w budynkach niemieszkalnych staje się priorytetem. Wprowadzenie przepisów, że budynek z ponad 20 miejscami postojowymi musi mieć co najmniej jedną stację ładowania, to krok w kierunku ułatwienia dostępu do ładowania. Przepisy mają również zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w elektromobilność. Nowe regulacje wpłyną na różne sektory, w tym […]