95% skuteczności w pilotażowym recyklingu baterii

Firma Redwood Materials, założona przez byłego CTO Tesli, JB Straubela, osiągnęła ponad 95% skuteczność w odzyskiwaniu ważnych metali z 1268 pakietów baterii zebranych z różnych modeli BEV i Hybrid. Firma nawiązała współpracę z Audi i resztą grupy VW, a także zawarła już umowę z firmą Panasonic na sprzedaż wyników tego recyklingu w postaci materiałów katodowych o wysokiej zawartości niklu. Przy szybko rosnącym rynku EV, recykling starych baterii będzie w najbliższych latach coraz ważniejszy.

Strategia Redwood polega na bezpośrednim partnerstwie z producentami samochodów w celu utrzymania kosztów na niskim poziomie, zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności oraz poprawy konkurencyjności materiałów pochodzących z recyklingu w USA w porównaniu ze świeżo wydobytymi.