Rare Metals Partnerem Strategicznym Kongresu Nowej Mobilności

Miło nam ogłosić, że Rare Metals jest Partnerem Strategicznym Kongresu Nowej Mobilności (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). Jako przedstawiciele branży recyklingu dla automotive i elektromobilności, jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Już 12 września widzimy się w Łodzi, gdzie będziemy mogli wymieniać się wiedza, ideami oraz doświadczeniami z pozostałymi zainteresowanymi szeroko pojętą elektromobilnością. Na Kongresie zobaczycie i usłyszycie nas podczas prelekcji oraz będziecie mogli odwiedzić nas przy naszym stanowisku, aby wymienić się spostrzeżeniami.

Miło nam poinformować, że nasza spółka Rare Metals Sp. z o.o. - Recykling dla Elektromobilności i Automotive podpisała w dniu dzisiejszym decyzję o wsparciu z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". Ruszamy z budową nowoczesnego zakładu przetwarzania baterii litowo jonowych (li-ion) komponentów do ich produkcji oraz kompleksową obsługą tego segmentu.

Na koniec marca 2022 w Polsce mieliśmy niecałe 43,5 tyś. samochodów elektrycznych. Czy jest to wynik, który nas satysfakcjonuje?

Temat jest bardzo gorący i można tutaj polemizować bez końca. Jedno jest pewne - ilość pojazdów napędzanych prądem będzie rosnąć, a tym samym na rynku zbytu pojawiać się będą części, które będzie można ponownie wykorzystać - wszystko z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Firma Redwood Materials, założona przez byłego CTO Tesli, JB Straubela, osiągnęła ponad 95% skuteczność w odzyskiwaniu ważnych metali z 1268 pakietów baterii zebranych z różnych modeli BEV i Hybrid. Firma nawiązała współpracę z Audi i resztą grupy VW, a także zawarła już umowę z firmą Panasonic na sprzedaż wyników tego recyklingu w postaci materiałów katodowych o wysokiej zawartości niklu. Przy szybko rosnącym rynku EV, recykling starych baterii będzie w najbliższych latach coraz ważniejszy.

Strategia Redwood polega na bezpośrednim partnerstwie z producentami samochodów w celu utrzymania kosztów na niskim poziomie, zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności oraz poprawy konkurencyjności materiałów pochodzących z recyklingu w USA w porównaniu ze świeżo wydobytymi.