Recycling has caught up with batteries. The EU has adopted new regulations

Baterie odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji i przechodzeniu UE na bezemisyjne środki transportu https://lnkd.in/dnfnZyNk