Import z azji to za mało. O imporcie metali rzadkich

W roku 2022 w skali globalnej wydobyto aż 8,4 miliona ton węgla, co zaowocowało uwolnieniem aż 41,3 miliarda ton dwutlenku węgla, głównie przez Chiny, Stany Zjednoczone i Indie. Jednocześnie, na skutek obowiązującego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, ceny energii w Europie znacząco wzrosły.

Co będzie dalej?
https://lnkd.in/dB5az2Kx