Jak samochody elektryczne zmniejszają zużycie ropy naftowej?

Dzienne oszczędności na koniec 2021 roku wyniosły około 1,5 miliona baryłek dziennie. Odpowiada to redukcji o około 3,3 proc. całkowitego zapotrzebowania w transporcie drogowym.