Jak UE planuje rozwiązać kłopot
z pierwiastkami ziem rzadkich?

Według prac Komisji Europejskiej, od 1 lipca 2024 roku nie będzie możliwe wprowadzenie na rynek baterii, które nie będą posiadały deklaracji śladu węglowego. Deklaracja będzie określała pochodzenie wszystkich pierwiastków składających się na budowę akumulatorów.

Komisja Europejska ma na celu wykorzystywanie pierwiastków pochodzących głównie z odzysku. Przewidywane ustalenia zakładają, że 100% akumulatorów z pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych ma trafiać do recyklingu, co ma zapewnić Unii Europejskiej dostęp do surowców, których obecnie nie posiada.
Więcej na ten temat → https://lnkd.in/dfgnejK7