Nowe przepisy- czym są paszporty bateryjne?

Aktualizacja Dyrektywy Bateryjnej to kolejny krok ku zrównoważonej przyszłości!

Parlament Europejski przegłosował zmiany w przepisach dotyczących ogniw i baterii, w tym popularnych ogniw Li-ion. Nowe normy wymagają minimalnej zawartości surowców z recyklingu oraz wprowadzenia Paszportu Bateryjnego i deklaracji dotyczących śladu węglowego dla każdej baterii na rynku. Celem jest odzysk jak największej ilości surowców, aby dbać o naszą planetę.

Dobra wiadomość dla środowiska – do 2030 roku aż 73% zużytych baterii będzie podlegać odzyskowi, a dla baterii małogabarytowych ustalono cel na poziomie 61% do 2031 roku.

https://lnkd.in/dBN2nkJw