O nas

Firma z doświadczeniem

Rare Metals jest częścią Grupy kapitałowej Wastes Service, co niewątpliwie zwiększa naszą zdolność do osiągania wyższych celów w dziedzinie recyklingu i odzysku surowców kluczowych. Począwszy od wykwalifikowanego zespołu, po koncentrację na rosnącym sektorze Elektromobilności EV, nasza firma posiada kluczowe elementy do osiągnięcia zakładanych celów.

Wsparcie grupy kapitałowej: obecność grupy kapitałowej Wastes Service daje nam dostęp do zasobów, doświadczenia i możliwości, które znacząco wzmacniają działania spółki. Wzajemna współpraca oraz ciągły rozwój pozwalają wzmocnić działania oraz lepiej wykorzystać synergię w ramach całej grupy.

Wykwalifikowany zespół: Unikalna wartość firmy leży w wyjątkowym doświadczeniu i kompetencjach zespołu zdobytym w dziedzinie recyklingu oraz gospodarki odpadami. To kluczowy atut w realizacji naszych celów, dający możliwość sprostania szczególnym wymaganiom branży elektromobilności.

Pozycja w branży EV: Nasza obecność w branży od początku rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, pozwoliła osiągnąć istotną przewagę nad konkurencją. Rozwijając się wraz rynkiem, zdobyliśmy cenne doświadczenie, które pozwala lepiej zrozumieć ponadprzeciętne wyzwania i potrzeby tego sektora.

Koncentracja na bateriach litowo-jonowych: Skierowanie koncentracji działań na recykling baterii litowo-jonowych jest istotny z punktu widzenia strategicznego, biorąc pod uwagę rosnącą popularność pojazdów elektrycznych. Poddanie tych baterii właściwym i efektywnym procesom przetwarzania, jest kluczowe dla zrównoważonego zarządzania ich cyklem życia.

Odpowiedzialność za surowce: Działalność w obszarze recyklingu i odzysku surowców kluczowych przyczynia się do odpowiedzialnej gospodarki surowcami, minimalizując w ten sposób negatywny wpływ na środowisko, wspierając tym samym dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Rozwój zespołu: Świadomość roli kapitału ludzkiego jako największej wartości firmy, szczególnie w branży wymagającej specjalizacji sprawia, iż kontynuujemy działania związane rozwojem i budowaniem motywacji oraz poczucia wartości naszych specjalistów. Tworzymy zespół ludzi o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, zdolny do wdrażania innowacyjnych oraz kreatywnych rozwiązań

Rare Metals, będąc częścią Grupy Wastes Service, ma potencjał i aspiracje aby stać się czołowym graczem
w dziedzinie recyklingu dla sektora Elektromobilności EV.

Odtwórz wideo

Jakość

Głównym celem firmy jest odzysk kluczowych surowców w celu ponownego użycia, w zgodzie z zasadami wdrażanej w UE gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Doświadczenie

Wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami w tym recyklingu i odzysku surowców.

Nowe technologie

Wdrażamy najnowsze technologie w zakresie recyklingu baterii li-ion oraz odzysku metali ziem rzadkich.

Zespół specjalistów

Jedną z istotnych wartości firmy jest podnoszenie kwalifikacji zespołu oraz rozwijanie świadomości naszych partnerów i klientów, tak aby możliwie najwięcej odpadów poddawać recyklingowi. Odpowiadając na wymagania współczesnego świata dążymy do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz znacznego ograniczenia śladu węglowego.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Jest to największa organizacja branżowa, która kreuje między innymi rynek elektromobilności.

PSPA zrzesza ponad 190 przedsiębiorstw, a my jesteśmy jednym z nich, działając na rzecz rozwoju recyklingu dla elektromobilności i automotive.