Produkcja miedzi na świecie. Popyt przerośnie podaż

Do 2035 roku globalna podaż miedzi wzrośnie o 26 proc. – do 38,5 mln ton rocznie

https://lnkd.in/d-HvvM6C