Rare metals recovery przejmuje konkurencyjny zakład przetwarzania metali

Rare Metals Recovery przejmuje konkurencyjny zakład przetwarzania metali.
Wrocław, 20 lutego 2024 – Rare Metals Recovery (RMR), spółka z grupy kapitałowej Wastes Service Group, ogłasza kolejny etap rozwoju w sektorze recyklingu surowców strategicznych.

W ramach swojej strategii wzmacniania pozycji na rynku oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju, RMR nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa PRODIGO sp. z o.o.– Zakład Przygotowania i Przetwarzania Metali w Mirosławicach, województwo dolnośląskie. Nowa akwizycja umożliwi RMR ekspansję w obszarze recyklingu surowców kluczowych dla gospodarki, w tym miedzi, aluminium, niklu i kobaltu.

Aktualnie spółka posiada linie do recyklingu GUIDETTI, PANIZZOLO, MEWA, PRONAR, jednakże jednym z kluczowych kroków w planach rozwojowych spółki jest uruchomienie w ciągu kilku tygodni nowej linii do granulacji i separacji metali nieżelaznych i materiałów cienkościennych oraz modyfikacja istniejących linii do recyklingu i odzysku. Te inwestycje umożliwią bardziej efektywną produkcję oraz pozwolą na lepsze dostosowanie się do rosnących wymagań rynku.

Szczególny nacisk RMR kładzie na kompleksową obsługę branży automotive i pojazdów elektrycznych (EV). W kontekście dynamicznego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych oraz coraz większej roli zrównoważonych praktyk w przemyśle motoryzacyjnym, RMR zamierza dostarczać innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu surowców.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych aktualizacji dotyczących nowych usług oraz osiągnięć RMR na stronie internetowej www.RareMetalsRecovery.com. Spółka zapowiada, że w najbliższych tygodniach przedstawi jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania dedykowane branży automotive EV.
RareMetals Recovery jako część grupy kapitałowej Wastes Service Group zaangażowana jest w działalność, która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez efektywny recykling oraz odzysk strategicznych surowców, a także działa dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Działając zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zrównoważonego rozwoju, RMR kontynuuje ekspansję swojej działalności, kierując się innowacyjnością i dążeniem do doskonałości.