Recykling baterii -I jego wpływ na emisję gazów cieplarnianych

Recykling baterii ma pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych. W jaki sposób zapytacie? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Proces produkcji baterii wymaga zużycia dużej ilości energii i surowców. Recykling pozwala na ponowne ich wykorzystanie, co ogranicza zużycie surowców występujących naturalnie i energii potrzebnej do ich pozyskania.

 Recykling baterii pozwala na odzyskanie cennych metali, takich jak lit, nikiel, miedź i kobalt, które są wykorzystywane przy produkcji nowych akumulatorów. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce naturalne potrzebne do produkcji nowych, co również przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z ich wydobyciem.

Te i wiele innych czynników składa się na pozytywny wpływ recyklingu baterii na redukcję emisji gazów cieplarnianych i w efekcie na ochronę klimatu i środowiska naturalnego.