Rewolucja w sektorze baterii w Unii Europejskiej!

Rewolucja w sektorze baterii w Unii Europejskiej!

Dnia 12 lipca br. dokonano przełomowego kroku w dziedzinie zrównoważonej gospodarki – Parlament Europejski i Rada przyjęły przepisy, które obejmują regulacje dotyczące całego cyklu życia baterii: od ich projektu aż do zakończenia eksploatacji.

W rezultacie powstaje gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) dla unijnego sektora baterii, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Nowe rozporządzenie ma na celu ustanowienie jednolitych reguł na rynku UE oraz redukcję wpływu baterii na środowisko i społeczeństwo na każdym etapie ich życia.