Strefy czystego transportu w Polsce już tuż za rogiem!

Strefy czystego transportu w Polsce już tuż za rogiem!

Nowe przepisy rewolucjonizują podejście do kontroli pojazdów w strefach czystego transportu (SCT). Dzięki zdalnemu monitorowaniu, gminy będą mogły kontrolować pojazdy wjeżdżające do SCT za pomocą automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. To usprawni proces kontroli.

Gminy, które zdecydują się na nowoczesne rozwiązania, otrzymają dane o naszych pojazdach z centralnej ewidencji pojazdów. To oznacza, że nie musimy się martwić o papierkową dokumentację i skomplikowane procedury.

Dzięki pracy PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) oraz zaangażowanych samorządów, mamy teraz szansę cieszyć się zieloną, przyjazną dla środowiska i innowacyjną mobilnością!
Odsyłamy do całego artykułu: https://lnkd.in/d4eUbhxr