Surowce krytyczne- Cała nadzieja w recyklingu?

UE ma ograniczone zasoby surowców krytycznych, z których większość pochodzi z krajów spoza UE. To niesie ze sobą ryzyko kryzysów w dostawach, co może mieć poważne konsekwencje dla przemysłu i gospodarki.

UE ma jednak zasoby surowców krytycznych, których można użyć do produkcji nowoczesnych technologii. Istnieje też potencjał w recyklingu tych surowców z produktów, których okres przydatności minął. Przyszłość wydobycia surowców w UE jest niepewna, ale ich recykling i ponowne wykorzystanie mają ogromny potencjał i mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb przemysłu w UE.

Źródło: https://lnkd.in/d4K5d8_g