Technologie

Wykorzystywane technologie

95%

materiału można ponownie wykorzystać po przetworzeniu baterii litowo-jonowych

98%

aż tyle baterii może zostać poddanych ponownemu przetworzeniu

Wdrażana przez nas technologia odzysku i recyklingu baterii pozwala z pozyskanych surowców uzyskać materiały o czystości na poziomie 98%, z podziałem na surowce typu: czarna masa, zawierająca kluczowe pierwiastki jak kobalt, nikiel, lit oraz pozostałe, jak miedź i aluminium.

Aktualnie podejmujemy współpracę z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, w celu utworzenia na terenie naszego zakładu Centrum Badawczo Rozwojowego, którego zadaniem będzie opracowywanie coraz nowszych i bardziej efektywnych technologii recyklingu, wykorzystywanych i wdrażanych w branży Elektromobilności oraz Automotive. Centrum Badawcze będzie również miejscem pozyskiwania wiedzy praktycznej oraz poligonem doświadczalnym w procesie szkolenia przyszłych kadr.

Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej

Kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami dla Elektromobilności i branży Automotive.

01

Kompleksowe doradztwo wykwalifikowanego zespołu w planowaniu strategii dla gospodarowania odpadami, mającej na celu optymalizację kosztów.

02

Odzysk kluczowych surowców poprzez rozdrabnianie oraz granulację do frakcji umożliwiającej rozdzielenie na poszczególne elementy składowe.

03

Procesy mające na celu uzyskanie czarnej masy, w skład której wchodzi kobalt, nikiel, lit oraz miedź i aluminium.

04

Przygotowanie poszczególnych frakcji surowcowych o odpowiedniej czystości, pozwalającej zawrócić je do ponownego użytku bez uszczerbku na jakości przy produkcji nowego produktu. Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego.