Wzrost zapotrzebowania na „zielone” metale

Transformacja energetyczna zwiększy zapotrzebowanie na „zielone” metale, takie jak lit, miedź, aluminium i kobalt. Polska ma duże zasoby miedzi, ale poszukuje innych metali, takich jak lit i kobalt. Komisja Europejska uznaje te metale za kluczowe dla gospodarki europejskiej, ponieważ są niezbędne do produkcji nowoczesnych technologii zeroemisyjnych, w tym magazynów energii i akumulatorów. Do 2050 roku zapotrzebowanie na te surowce wzrośnie znacznie, a lit będzie kluczowy w tym wzroście. 🪨

Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi poszukiwania złóż metali ziem rzadkich, kobaltu, niklu i litu na terenie Polski i polskich obszarach morskich, a także w rejonach Gór Świętokrzyskich, Sudetów, północno-wschodniej Polski i regionie Bałtyku.